Hrvatske vode
 

VGO

Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana
Lokacija: Vukovarska 35, Split Telefon: 021-309-400
Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana
Lokacija: Đure Šporera 3, Rijeka Telefon: 051/666-400
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu
Lokacija: Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod Telefon: 035/ 386-307
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Lokacija: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb Telefon: 01/2369-888
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu
Lokacija: Splavarska 2a, Osijek Telefon: 031/252-800
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu
Lokacija: Međimurska ulica 26b, Varaždin Telefon: 042/407-000