Hrvatske vode
 
Naslovnica, HV (2011) 75
HRVATSKE VODE

Časopis za vodno gospodarstvo

ISSN 1330-1144 (Tisak) ISSN 1849-0506 (Online) UDK 628.1(497.5)
Godina / Volume: 
19 (2011)
Broj / Issue: 
75
Str. / pp: 
1-92
Zagreb, III 2011.
Kategorija: Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper

Renata Ćuk1*, Ivan Vučković1, Igor Stanković1, Svjetlana Andreis2, Dragan Grubiša3

Kategorija: Stručni članak / Professional Paper

Ivan Šimunić1*, Stjepan Husnjak1, Bariša Matković2

Kategorija: Stručni članak / Professional Paper

Goran Lončar1*, Marin Paladin1, Dalibor Carević1, Gordana Beg-Plakar2, Vladimir Andročec1

Iz povijesti vodnog gospodarstva

Autor/Author: Ljudevit Tropan

Stručni prikazi

Autor/Author: Ivo Aščić, Marijan Binički

Tribina

Autor/Author: Ljudevit Tropan

Novi znanstvenici

Autor/Author: dr. sc. Danko Holjević, dipl. ing. građ.

Prikaz knjiga i publikacija

Autor/Author: Ljudevit Tropan

Godišnje kazalo

Autor/Author: Ana Rađenović