Hrvatske vode
 

104 milijuna kuna za izvođenje radova na komunalnim vodnim građevinama u Rijeci i Kastvu

U Rijeci su potpisani ugovori vrijedni više od 104 milijuna kuna za izgradnju i rekonstrukciju 26 kilometara sustava odvodnje otpadnih voda, gradnju nove kanalizacijske crpne stanice i radove na 13 kilometara vodovodnih ogranaka na području Srdoča, Gornjeg Zameta, Grbca, Podmurvica, Pehlina, Škurinja, Drenove i Brašćine- Pulac u Rijeci te na području Kastva.
Potpisivanju ugovora je bio nazočan i generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić.
Potpisan je i sporazum o uređenju međusobnih prava i obveza između Grada Rijeke i KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka. Ugovore u iznosu većem od 104 milijuna kuna (13.147.063,43 eura) potpisali su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka Andrej Marochini te predstavnici tvrtki Strabag AG iz Austrije, Godina d.o.o i Kolektor Koling d.o.o iz Slovenije, Vodogradnja Rijeka d.o.o iz Rijeke, Aquaterm d.o.o iz Karlovca, GP Krk d.d iz Krka i G.P.P. Mikić d.o.o iz Omišlja.
Potpisanim ugovorima obuhvaćeni su radovi izgradnje 125 gravitacijskih i jednog tlačnog sanitarnog kolektora, rekonstrukciju tri postojeća mješovita kanalizacijska kolektora i jednog rasteretnog kanala, gradnju nove kanalizacijske crpne stanice te pratećih radova na 75 vodovodna ogranka u šezdesetak ulica.
Najveći dio predviđenog iznosa investicije odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju 26 kilometara sustava odvodnje otpadnih voda, gradnju nove kanalizacijske crpne stanice, a manji dio na radove na 13 kilometara vodovodnih ogranaka. Investirat će se najviše u gradu Rijeci i to na području mjesnih odbora Srdoči, Gornji Zamet, Grbci, Podmurvice, Pehlin, Škurinje, Drenova i Brašćine- Pulac u Rijeci te području mjesnog odbora Kastav u Kastvu. Rok za realizaciju radova je 16 mjeseci.
Projekt gradnje podijeljen je u četiri cjeline, koji obuhvaćaju ukupno devet investicija u Rijeci i dvije investicije u Kastvu, a uz ugovore o izvođenju radova potpisani su i ugovori za izvođenje stručnog nadzora. Novčana sredstva potrebna za realizaciju projekta osigurana su kreditom Europske banke za obnovu i razvoj iz Londona. Predviđeno je 90% povrata dugoročnog kredita sufinanciranjem Hrvatskih voda, a preostalih 10% financiranjem iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke i naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva.
Grad Rijeka poziva građane na razumijevanje tijekom izvođenja radova, a o točnim lokacijama provođenja samih radova i regulaciji prometa građani će biti obaviješteni na vrijeme.

Galerija