Hrvatske vode
 
Naslovnica, HV (2010) 73
HRVATSKE VODE

Časopis za vodno gospodarstvo

ISSN 1330-1144 (Tisak) ISSN 1849-0506 (Online) UDK 628.1(497.5)
Godina / Volume: 
18 (2010)
Broj / Issue: 
73
Str. / pp: 
205-284
Zagreb, IX 2010.
Kategorija: Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper

Ariana Štulhofer1*, Zrinka Barišić Marenić1, Andrej Uchytil1

Kategorija: Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper

Drago Roksandić1*, Tomislav Branđolica1, Marko Lovrić1, Nikolina Sarić1, Filip Šimetin Šegvić1

Kategorija: Izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa / Conference Paper

Dejan Komatina1*, Janja Zlatić-Jugović1

Stručni prikazi

Autor/Author: Branka Hlevnjak
Autor/Author: Ljudevit Tropan

Tribina

Autor/Author: Ljudevit Tropan

Prikaz knjiga i publikacija

Autor/Author: Ljudevit Tropan