Hrvatske vode
 
Naslovnica, HV (2012) 79/80
HRVATSKE VODE

Časopis za vodno gospodarstvo

ISSN 1330-1144 (Tisak) ISSN 1849-0506 (Online) UDK 628.1(497.5)
Godina / Volume: 
20 (2012)
Broj / Issue: 
79/80
Str. / pp: 
1-104
Zagreb, VII 2012.
Kategorija: Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper

Goran Lončar1*, Eva Ocvirk1, Dalibor Carević1

Pregled zbivanja

Zanimljivosti

Autor/Author: Branka Beović

Novi znanstvenici

Autor/Author: dr. sc. Ivan Čanjevac, prof.
Autor/Author: mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.
Autor/Author: mr. sc. Ivana Ivanković, dipl. ing. građ.

In memoriam

Autor/Author: Maja Šrut

Prikaz knjiga i publikacija

Autor/Author: Ljudevit Tropan
Autor/Author: Ljudevit Tropan