Hrvatske vode
 
Naslovnica, HV (2013) 85
HRVATSKE VODE

Časopis za vodno gospodarstvo

ISSN 1330-1144 (Tisak) ISSN 1849-0506 (Online) UDK 628.1(497.5)
Godina / Volume: 
21 (2013)
Broj / Issue: 
85
Str. / pp: 
205-284
Zagreb, IX 2013.
Kategorija: Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper

Janja Horvatić 1*, Aleksandra Kočić1, Danko Bučanac2, Vesna Perišić1, Martina Jelošek1

Kategorija: Prethodno priopćenje / Preliminary Report

Ivana Bartolić1*, Jadran Berbić1, Goran Gjetvaj1

Stručni prikazi

Autor/Author: Ivana Gudelj, Lidija Runko Luttenberger, Mario Šiljeg

Pregled zbivanja

Autor/Author: Ljudevit Tropan

Prikaz knjiga i publikacija

Autor/Author: Daria Čupić
Autor/Author: Ognjen Bonacci
Autor/Author: Dušan Trninić

In memoriam

Autor/Author: Ljudevit Tropan