Hrvatske vode
 
Naslovnica HV 88 (snimio: Luka Tambača)
HRVATSKE VODE

Časopis za vodno gospodarstvo / Water Management Journal

ISSN 1330-1144 (Tisak) ISSN 1849-0506 (Online) UDK 628.1(497.5)
Godina / Volume: 
22 (2014)
Broj / Issue: 
88
Str. / pp: 
89-202
Zagreb, VI 2014.
Kategorija: Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper

Elvira Kuna1, Ljiljana Krpan2, Goran Palijan3

Kategorija: Stručni članak / Professional Paper

Renata Ćuk1, Damir Tomas1, Ivan Vučković2

Kategorija: Stručni članak / Professional Paper

Ognjen Bonacci1, Manon Fumet2, Robert Šakić-Trogrlić3

Iz povijesti vodnog gospodarstva

Autor/Author: Branka Beović

Stručni prikazi

Autor/Author: Tanja Roje-Bonacci

Pregled zbivanja

Autor/Author: Josip Marušić, Danko Holjević

Prikaz knjiga i publikacija

In memoriam