Hrvatske vode
 
Naslovnica, HV (2018) 104
HRVATSKE VODE

Časopis za vodno gospodarstvo

ISSN 1330-1144 (Tisak) ISSN 1849-0506 (Online) UDK 628.1(497.5)
Godina / Volume: 
26 (2018)
Broj / Issue: 
104
Str. / pp: 
75-156
Zagreb, VI 2018.
Kategorija: Pregledni članak / Review Paper

Stanka Zrnčević1

Kategorija: Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper

Višnja Oreščanin1, Robert Kollar2, Karlo Nađ2

Kategorija: Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper

Marta Plavšić1, Slađana Strmečki1, Vlado Cuculić1

Kategorija: Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper

Višnja Oreščanin1, Robert Kollar2, Karlo Nađ2

Kategorija: Prethodno priopćenje / Preliminary Report

Ognjen Bonacci1