Hrvatske vode
 

ASTERIS - Prilagodba prodoru slane vode u scenarijima podizanja razine mora

Trajanje: 
01/2019 – 12/2020
Vrijednost: 
1.026.244,20 EUR
Djelatnost: 
INTERREG Italija - Hrvatska 2014. – 2020.

 

Naziv projekta: Prilagodba prodoru slane vode u scenarijima podizanja razine mora

Akronim: ASTERIS

Program: INTERREG Italy – Croatia 2014. – 2020.

Nositelj: Sveučilište u Urbinu „Carlo Bo“

Partneri: Nacionalno istraživačko vijeće – Institut geoloških znanosti i Zemljinih resursa (IT), Općina Fano (IT), Općina Ravenna (IT), Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS (RH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (RH) i Hrvatske vode.

Trajanje: 01/2019 – 12/2020

Ukupna vrijednost projekta: 1.026.244,20 € od čega je Hrvatskim vodama namijenjeno 127.955,00 €

Opis projekta:

Projekt pod nazivom „Adaptation to Saltwater Intrusion in Sea Level Rise Scenarios, ASTERIS“ („Prilagodba prodoru slane vode u scenarijima podizanja razine mora“) se provodi u sklopu EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014-2020). Postavljeni ciljevi projekta su utvrditi buduće scenarije podizanja razine mora uslijed klimatskih promjena, identificirati i kartografski prikazati potrebe i prepreke u upravljanju obalnim vodonosnicima, te predstaviti plan prilagodbe koji sadrži praktične alate za održivo upravljanje rizicima od prodora slane vode. Projekt se sastoji od 5 različitih radnih paketa:

  1. Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti
  2. Komunikacijske aktivnosti
  3. Modeliranje sadašnjeg i budućeg prodora slane vode u jadranskim obalnim  vodonosnicima
  4. Utvrđivanje potreba i prepreka u upravljanju obalnim vodonosnicima
  5. Planiranje prilagodbe

 

Za buduće scenarije podizanja razine mora i promjena hidrološkog ciklusa predviđeno je dobiti karte ranjivosti od obalnog zaslanjenja na makro regionalnoj razini i doći do smjernica za upravljanje kritičnim mjestima realizacijom tri specifične studije slučaja za dva odabrana područja u Italiji (priobalni sektor općina Fano i Ravenna) i jedno područje u Hrvatskoj (delta Neretve).  

 

Radni paket 1 - Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti treba osigurati:

  • brzo i učinkovito rješenje za upravljačke strukture i procedure,
  • redovite kontakte projektnih partnera radi međusobne razmjene znanja i iskustava poštujući pravila provedbe projekta i predviđene troškove iz projektnog programa.

 

Radni paket 2 - Komunikacijske aktivnosti treba definirati mjere i akcije za promicanje rezultata projekta, odnose s medijima, izradu publikacija (poster, letak, objavljivanje u časopisima), digitalne aktivnosti i javna događanja.

Radni paket 3 - Modeliranje sadašnjeg i budućeg prodora slane vode u jadranskim obalnim  vodonosnicima treba predvidjeti regionalni / lokalni odgovor na promjene razine Jadranskoga mora, kao i promjene hidrološkog ciklusa prema vjerojatnim i najgorim scenarijima globalnog zatopljenja. Procjena ranjivosti na prodiranje soli na regionalnoj razini predstavljat će osnovu za planove prilagodbe na lokalnoj razini. Predviđeno je izraditi  tri karte visoke rezolucije ranjivosti na zaslanjenje jadranskih obalnih vodonosnika i to za tri različita scenarija klimatskih promjena (visoka, srednja i niska). Dobiveni rezultati će biti uključeni u znanstvenu publikaciju.

 

Radni paket 4 - Utvrđivanje potreba i prepreka u upravljanju obalnim vodonosnicima usmjeren je na identificiranje i kartografsko prikazivanje potreba i prepreka u upravljanju priobalnim podzemnim vodama u razmatranim scenarijima rizika. Procjenjivat će se i kartografski prikazivati rizici i moguće ekonomske štete za ljudske aktivnosti i za prirodni sustav kroz mrežu suradnje subjekata različitih kompetencija. Posebna će se pažnja pridati potrebama/prijetnjama od pritisaka iz turizma. Za tri reprezentativna kritična područja izradit će se specifične studije (analize) slučaja.

 

Radni paket 5 - Planiranje prilagodbe obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • definiranje dobre prakse u upravljanju i ublažavanju rizika od prodora soli
  • definiranje smjernica za mjere prilagodbe na regionalnoj razini,
  • promoviranje i rad otvorene mreže s ciljem povezivanja istraživačkih centara, gradova i tvrtki uključenih u procjenu i upravljanje priobalnim vodonosnicima.

Za uspostavu mreže bi se koristila struktura i stručnost koja već postoji na razini partnerskih institucija s konačnim ciljem stvaranja Udruge čiji će prvi članovi biti ASTERIS partneri.