Hrvatske vode
 

O Hrvatskoj vodoprivredi

Informativno- stručni časopis izlazi od srpnja 1992. godine kao glasilo Hrvatskih voda. Dosad je tiskano preko 200 brojeva, koji su čitateljima prezentirali mnogobrojne teme iz područja vodnoga gospodarstva, okoliša i prirode, istraživanja, gospodarstva, kulture i svih ostalih područja kojima je tema vode zanimljiva okosnica djelovanja i interesa. Postavljanjem broja 190/191 na internet stranice Hrvatskih voda, omogućili smo većem broju čitatelja uvid u sadržaj časopisa. Naime, naklada od 2.500 primjeraka je premalena za distribuciju kakvu bismo željeli i kakvu od nas svakim danom, sve više, traže naši čitatelji. Hrvatsku vodoprivredu ili reviju o vodama, kako su je nazvali čitatelji, šaljemo na četiri kontinenta relevantnim institucijama, a u Hrvatskoj svim državnim upravnim tijelima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, županijskim ustanovama za zaštitu prirode, bibliotekama, znanstvenim institucijama, agencijama i zavodima, fakultetima, pojedinim školama i svima drugim ustanovama i pojedincima kojima je voda i njezino očuvanje osnovna misao i zadaća.

U stvaranju časopisa kakav je danas, sudjelovalo je više od tri stotine znanstvenika, stručnjaka u svim segmentima vodnoga gospodarstva, ali i autora drugih struka, koji su svoja iskustva i spoznaje donijeli na naše stranice. I svakim danom javljaju se novi (uvijek dobro došli) suradnici.

Time je časopis dobio širinu, svoju prepoznatljivost i velik broj čitatelja, jer teško je pronaći nešto što nije izravno ili neizravno vezano uz jedinu nam vodu. I sve je više onih koji shvaćaju njezinu nezamjenljivost i imperativ očuvanja. Zato, imajte strpljenja i pogledajte stranice koje slijede. Vjerujemo da ćete naći mnogo toga korisnog i zanimljivog u ovom stoljeću vode. Možda dobijete i zamisao kako se osobno uključiti u njezino očuvanje.

Časopis Hrvatska vodoprivreda

Informativno- stručni časopis HRVATSKIH VODA 
Izlazi: kvartalno
ISSN 1330-321X, UDK 628.1 
Izdavač HRVATSKE VODE, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

 

Za izdavača: 

mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.

 

Glavna urednica: 
Marija Vizner, dipl. ing. agr.

Tel: 01/6307-620
Fax: 01/6307-657
Mob: 099/8070-663 
E mail: marija.vizner@voda.hr

 

Uredništvo: 

 

Valentin Dujmović, mag. oecol.
Davor Vukmirić, dipl. ing. bioteh.
Fani Bojanić, dipl. ing. građ.
Dr. sc. Siniša Širac, dipl. ing. kem.
Doc. dr. sc. Danko Biondić, dipl. ing. građ.
Mr. sc. Sanja Barbalić, dipl. ing. građ.
Dr. sc. Mara Pavelić, dipl. ing.
Sanda Kolarić-Buconjić, dipl. Ing. građ.
Marko Veselčić, dipl. ing. građ., univ. spec. oecoing.
Kristina Buljubašić, dipl. nov.
Nevena Gabor, dipl. ing. građ.
Marinko Galiot, dipl. ing. građ.
Ivan Kolovrat, dipl. ing. građ.
Đino Zmijarević, dipl. ing. agr.
Dr. sc. Draženka Stipaničev, dipl. ing. biol.