Hrvatske vode
 

Izvornik na engleskom jeziku

Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community

Council Directive 86/280/EEC of 12 June 1986 on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances included in List I of the Annex to Directive 76/464/EEC

Directive 2006/11/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community

Council Directive 82/176/EEC of 22 March 1982 on limit values and quality objectives for mercury discharges by the chlor-alkali electrolysis industry

Council Directive 83/513/EEC of 26 September 1983 on limit values and quality objectives for cadmium discharges

Council Directive 84/491/EEC of 9 October 1984 on limit values and quality objectives for discharges of hexachlorocyclohexane

Council Directive 84/156/EEC of 8 March 1984 on limit values and quality objectives for mercury discharges by sectors other than the chlor-alkali electrolysis industry

Neslužbeni prijevod na hrvatski jezik

Stara Direktiva o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjima opasnih tvari - 76/464/EEC

Direktiva o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće za ispuštanja određenih opasnih tvari navedenih u Popisu I Dodatka Direktivi 76/464/EEC - 86/280/EEC

Nova Direktiva o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjima opasnih tvari - 2006/11/EC

Direktiva o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće ispusta žive iz industrije klor-alkalne elektrolize - 82/176/EEC

Direktiva o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće ispusta kadmija - 83/513/EEC

Direktiva o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće ispusta heksaklorcikloheksana - 84/491/EEC

Direktiva o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće ispusta žive iz sektora koji nisu industrija klor-alkalne elektrolize - 84/156/EEC

Prezentacija Europske komisije: •Discharges of Dangerous Substances Directive and "daughter" directives - izvornik na engleskom jeziku