Hrvatske vode
 

U financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine Hrvatskoj je na raspolaganju više od 80 milijardi kuna iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a prvenstveni cilj Vlade RH je iskoristiti ta sredstva za stvaranje novih radnih mjesta, jačanje gospodarstva i ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske. Do 2020. za projekte ulaganja u vodni sektor na raspolaganju je gotovo 8 milijardi kuna.