Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

 

Aktualno

Objava predloška dokumentacije o nabavi za uslugu stručnog nadzora nad građenjem kod provedbe EU projekata

Hrvatske vode Posredničko tijelo razine 2 izradile su predložak dokumentacije o nabavi za usluge stručnog nadzora nad građenjem kod provedbe EU projekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16).

63 milijuna kuna za projekt „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)“

U Ministarstvu unutarnjih poslova danas je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)“.

Projekt je ukupne vrijednosti 63 milijuna kuna, od čega se iz bespovratnih...

Dodijeljena europska sredstva za projekt obrane od poplava grada Ogulina

U Karlovcu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina“, a potpisali su ga ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i voditelj...

Za vodno-komunalne EU projekte Osječko-baranjske županije 573,2 milijuna kuna

Potpisana su tri Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i tri Ugovora o sufinanciranju za vodno-komunalne EU projekte Osječko-baranjske županije ukupne vrijednosti 573,2 milijuna kuna, a potpisivanju je u zgradi Osječko baranjske županije...

Za razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče 249 milijuna kuna

U Pločama su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor...

1,43 milijarde kuna za vodnokomunalnu infrastrukturu na području Kaštela i Trogira

U Splitu su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić,...

Odabir cijevnog materijala

Postupanje Hrvatskih voda - Sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata i Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU (PT2) temelji se na Odluci Upravnog vijeća od 14.2.2018. godine (Klasa: 003-06/18-01/0000001, Ur.broj: 374-1-10-18-6...

Za razvoj vodnokomunalne infrastrukture zaprešićkog područja 684 milijuna kuna

Gotovo 684 milijuna kuna bit će uloženo u vodnokomunalnu infrastrukturu na području Grada Zaprešića i općina Bistra, Brdovec, Pušća, Marija Gorica, Dubravica i Luka u Zagrebačkoj županiji. Naime, danas je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih...

Gotovo 30 milijuna kuna za jačanje kapaciteta HGSS-a kroz projekt Sigurna.HR

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS)  Josip Granić potpisali su danas ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od...

Započeli radovi na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“

Ovim projektom čija je ukupna vrijednost 480.701.190,14 HRK, na sustav odvodnje u ovom dijelu Hrvatske priključit će se 8.269 kućanstava. Više od 160 kilometara cjevovoda i 62 crpne stanice bit će izgrađeno i rekonstruirano u okviru...

Stranice