Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Krk

O PROJEKTU

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Izgradnja gravitacijske i tlačne kanalizacije te podmorskih ispusta (ukupne duljine od 86,2 km uz 26 crpnih stanica), rehabilitacija obalnih kolektora (2.969 m, 331 okno)
 • Izgradnja 2 nova UPOV-a (Baška – novi uređaj na novoj lokaciji u odnosu na postojeći, Klimno-Šilo – novi uređaj) sa mehaničkim predtretmanom i biološkim tretmanom te dogradnja 4 UPOV-a (Omišalj, Malinska – Njivice, Krk, Punat) na sekundarni, biološki tretman
 • izgradnja centralnog postrojenja za kompostiranje mulja s uređaja,
 • Rekonstrukcija 38,7 km vodoopskrbne mreže usporedno s izgradnjom kanalizacije,
 • Nabava opreme za transport mulja, opreme za održavanje sustava javne odvodnje, CCTV (inspekcija fekalnih kolektora kamerom), poboljšanje GIS-a (geografskog informacijskog sustava), pojedinačnih crpnih stanica i vodomjera,
 • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • povećanje stope priključenosti na sustav javne odvodnje s ciljem 100%-ne priključenosti u šest aglomeracija koje će dobiti nove ili nadograditi uređaje za obradu otpadnih voda (na sekundarni, biološki tretman) i tako postići potpunu usklađenost s Direktivom
 • Usporedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava, stari dijelovi vodoopskrbnog sustava bit će rekonstruirani i na taj način će se smanjiti broj kvarova i fizičkih gubitaka na vodovodnoj mreži
 • formiranje sustava odvodnje za 5 naselja
 • osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije
 • povećanje standarda kvalitete vode Jadranskog mora i čitavog mediteranskog područja
 • zaštita podzemnih voda i priobalnog područja
 • zaštita prirodne raznolikosti i biološkog sustava
VRIJEDNOST PROJEKTA:
510.913.257 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2018.- 2022.
 • Doprinos EU (72.00%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (28.00%)
  • MZOIE (33.30%)
  • Hrvatske vode (33.30%)
  • Isporučitelj vodnih usluga i jedinice lokalne samouprave (33.30%)
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 510.913.257 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 369.138.660 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 141.774.597 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 638.641.571 kunu.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi na području grada Krka te općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Punat.

STATUS PROJEKTA

U tijeku.