Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Služba za odobrenje postupaka nabave

Služba za odobrenje postupaka nabave obavlja poslove vezane uz kontrolu/odobrenje postupaka javne nabave. Obavlja poslove vezane uz davanje informacija krajnjim korisnicima vezano uz uvjete provedbe projekata koji se odnose na odobrenje plana nabave te prethodnog i naknadnog odobrenja postupaka nabave radi provedbe odabranih projekata; pruža stručnu pomoć krajnjim korisnicima u pripremi plana nabave i dokumentacije za nadmetanje, te obavlja sve ostale potrebne aktivnosti informiranja i pomoći krajnjim korisnicima oko provedbe postupaka javne nabave (izrada smjernica, predložaka natječajne dokumentacije); kontrola/odobrenje plana nabave projekata; prethodna kontrola/odobrenje dokumentacije za nadmetanje i izrada naputaka krajnjim korisnicima o potrebnim popravcima dokumentacije za nadmetanje.