Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Služba za provedbu projekata

Služba za provedbu projekata obavlja poslove vezane uz kontrolu/odobrenje troškova na projektima odobrenima za sufinanciranje europskim sredstvima tijekom njihove provedbe u dijelu kontrole troškova projekata i fizičkog napretka projekata. Služba obavlja poslove vezane uz davanje informacija krajnjim korisnicima vezano uz uvjete provedbe projekata koji se odnose na kontrolu troškova i fizičkog napretka projekta tijekom provedbe odabranih projekata; pruža stručnu pomoć krajnjim korisnicima u pripremi zahtjeva za dostavu sredstava, te obavlja sve ostale potrebne aktivnosti informiranja i pomoći krajnjim korisnicima oko provedbe projekata i kontrole provedbe projekata (izrada smjernica, predložaka izviješća i ostale pripadajuće dokumentacije).