Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Služba za razvoj sustava upravljanja

Služba za razvoj sustava upravljanja obavlja poslove vezane uz razvoj sustava Posredničkog tijela i obavlja kontrolu njegovog rada. Obavlja poslove vezane uz pripremu priručnika Posredničkog tijela kojim se određuju procedure i metode rada, a koje su u sukladnosti s relevantnom europskom i nacionalnom legislativom te pravilnicima i ostalim naputcima izdanim od nadležnih tijela. Organizira pripremu tehničkih podloga, metodologija, smjernica, potrebnih za obavljanje poslova Posredničkog tijela; obavlja poslove samo-procjene funkcioniranja sustava Posredničkog tijela i predlaže/provodi mjere poboljšanja sustava; obavlja/organizira potrebne provjere nepravilnosti, te sudjeluje u svim postupcima revizija koje se provode nad Posredničkim tijelom.