Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Tehnička pomoć 2014-2020

Hrvatske vode su Korisnik bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u okviru projekta KK.10.1.1.01.0001 „Tehnička pomoć za Hrvatske vode“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
Putem ovog projekta sufinanciraju se: rashodi za zaposlene, upravljanje ljudskim resursima, educiranje zaposlenika, nabava IT opreme i cjelovita logistička podrška, unaprjeđenje i razvoj informacijskih sustava, angažman vanjskih stručnjaka, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te edukacije korisnika, a sve s ciljem daljnjeg jačanja kapaciteta Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 unutar OPKK.
Projekt doprinosi sljedećim ciljevima:
1. Osiguranju primjerenih i učinkovitih ljudskih resursa za provedbu operativnog programa
2. Potpori učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa
3. Podršci informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.
Očekivani rezultati projekta su:
· 111 djelatnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći
· 80 dodatno zaposlenih djelatnika u tijelu od datuma donošenja programa
· 50% djelatnika obučenih u području javne nabave
· 300.000,00 kn sredstava tehničke pomoći namijenjen za angažman vanjskih stručnjaka za provedbu provjera/revizija zahtjeva za nadoknadom sredstava i provedbu provjere/revizija na licu mjesta
· 500.000,00 kn sredstava tehničke pomoći namijenjen za angažman vanjskih stručnjaka za provjeru i ocjenjivanje projektnih prijedloga
· 50 sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje
· 20 (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu
Ukupna vrijednost projekta iznosi 143.469.567,07 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 121.949.132,01 kn tj. intenzitet potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj je 85%.
Razdoblje provedbe projekta je od 1.1.2014. do 31.12.2023.

Za više informacija obratite se na:
Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije
dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo
Tel. +385 1 6307 570
Fax: +385 1 6307 686
mail: mariela.sjekavica@voda.hr

Dodatne relevantne internetske stranice:
· https://strukturnifondovi.hr/
· https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/