Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Varaždinske toplice

O PROJEKTU

Projekt Varaždinske Toplice provodi se na području grada Varaždinske Toplice, te naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki (Varaždinska županija, Republika Hrvatska).

Odluka o financiranju iz fondova Europske unije donesena je 4. kolovoza 2017.g., a Odluka o izmjeni odluke o financiranju iz fondova Europske unije donesena je 24. kolovoza 2017. godine.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 12.402 metara
 • izgradnja 5 precrpnih stanica na sustavu odvodnje, te 1 retencijskog bazena s precrpnim pumpama,
 • izgradnja UPOV-a s kapacitetom 6.500 ES i 2. stupnjem pročišćavanja.
 • nabava opreme za redovito održavanje sustava odvodnje (specijalno vozilo za čišćenje cjevovoda i za prikupljanje i odvoz sadržaja septičkih jama, specijalno vozilo za prijevoz opreme i ljudi, mobilne pumpe i agregati)
 • usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • onemogućavanjem onečišćenja tla i voda, izdvojit će se nekolicina izvora vruće vode i dvaju potoka bujičara iz sustava mješovite odvodnje
 • planirano povećanje broja priključenih stanovnika (2.942 novih priključaka)
 • izgradnjom UPOV-a  pročistiti će se sve prikupljene otpadne vode sustava odvodnje i prikupljene septičke otpadne vode sa aglomeracije Varaždinske Toplice.
 • osigurati će se pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije
 • zaštita podzemnih voda 
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 49.684.723 kune od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 35.422.661 kunom bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 14.262.062 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 62.105.904 kune.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
49.684.723 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2020.
 • EU udio sufinanciranja (71.38%)
 • Nacionalni udio sufinanciranja (28.62%)
STATUS PROJEKTA

U tijeku.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi na području grada Varaždinske Toplice, te naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki.