Hrvatske vode
 

Financiranje

Za vodno gospodarstvo je karakteristično, i to ne samo kod nas, da se ne ostvaruju nikakva sredstva na tržišnim osnovama. Ne proizvode se nikakvi proizvodi, a niti se obavljanjem poslova i javnih ovlasti u upravljanju vodama pružaju usluge za koje je moguće ostvarivati ekvivalentnu cijenu od osoba koje su korisnici u vodnom sustavu. Korisnici se ne mogu odreći učinaka što se ostvaruju obranom od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštitom voda od onečišćenja, kao i korisnih učinaka drugih vodnogospodarskih poslova što se provode u interesu svih pravnih i fizičkih osoba. Tom se djelatnošću stvaraju uvjeti za normalan život i rad svih osoba i za obavljanje različitih djelatnosti.