Hrvatske vode
 

Financiranje vodno-komunalne infrastrukture

Trajanje: 
2013. -

U okviru programa suradnje Razvojne banke vijeća Europe i Republike Hrvatske, te Europske investicijske banke i Republike Hrvatske provodi se projekt pod nazivom „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“.

Projekt se bavi prioritetnim ulaganjima usmjerenima na razvoj i proširenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i oborinske odvodnje širom Republike Hrvatske. Projekt uključuje više integriranih ili manjih investicijskih shema u korist odabranih općina ili lokalnih zajednica gdje postojeći objekti još uvijek nisu odgovarajući ili nisu dovoljno izgrađeni. Glavna svrha projekta je dakle dovesti postojeće sustave vodoopskrbe i odvodnje na definiranim područjima u dobro radno stanje, te riješiti prijetnje za zdravlje ljudi i okoliš.

Vidi više na: Financiranje vodno-komunalne infrastrukture