Hrvatske vode
 

Životopis

 • mr.sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.
 • rođen 25.travnja 1963. u Osijeku
 • oženjen, otac dvoje djece

 

Obrazovanje

 • 2011. magistrirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu: „Održivi razvoj navodnjavanja na području donje Drave i Dunava".
 • 1989. diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja

 

Profesionalna karijera

 • 2016. generalni direktor Hrvatskih voda
 • 2002.-2012. direktor Vodnogospodarskog odjela za vodno područje slivova Drave i Dunava u Osijeku
 • 2010. voditelj Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda
 • 1989. zaposlen u Hrvatskim vodama

 

Ostalo

 • 2015. član ekspertne skupine za zaštitu od poplava u okviru Savske komisije
 • 2012.-2014 član Savjeta za prostorno uređenje države
 • 2003.-2012. predsjednik hrvatsko-mađarske Potkomisije za Dunav i Dravu, aktivno sudjeluje u međunarodnoj suradnji za potrebe obrane od poplava i unapređenju vodnogospodarske suradnje iz koje su realizirani brojni projekti prekogranične suradnje iz područja upravljanja vodama koji su financirani uz potporu Europske unije
 • od 2004. član Stručnog tima za izradu projekata navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama
 • 1995. –2005. glavni nadzorni inženjer Projekta obnove – Hitni zajam IBRD 3760/HR za potrebe obnove vodnogospodarskih objekata koji su stradali uslijed ratnih razaranja tijekom Domovinskog rata te Projekta obnove Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema Svjetske banke IBRD 4351/HR koji je uključivao i provedbu radova razminiranja više od 6 000 000 m2 minski sumnjivih površina
 • član Hrvatske komore inženjera građevinarstva i ovlašteni inženjer građevinarstva
 • član Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje
 • član Hrvatskog hidrološkog društva
 • na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima sudjeluje kao autor radova i predavač