Hrvatske vode
 

Godišnji planovi i izvješća o provedenom monitoringu za Plansko razdoblje 2013. - 2015.

Ovdje objavljeni dokumenti su podloga Plana upravljanja vodnim područjima. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi žele koristiti za ostale potrebe, potrebno je: 
     • zatražiti dopuštenje izrađivača dokumenta i
     • obavijestiti Hrvatske vode elektronskom poštom (voda@voda.hr)
Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem dokumenata ili njihovih dijelova. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi koriste, potrebno je navesti izvore.

 

Monitoring stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini

 

Izvješće o stanju površinskih voda u 2013. godini

Prilog 1_Ekološko stanje_podsliv Save_2013

Prilog 2_Ekološko stanje_podsliv Drave i Dunava_2013

Prilog 3_Ekološko stanje_Jadransko vodno područje_2013

Prilog 4_Kemijsko stanje_podsliv Save_2013

Prilog 5_Kemijsko stanje_podsliv Drave i Dunava_2013

Prilog 6_Kemijsko stanje_Jadransko vodno područje_2013

Prilog 7_Kakvoća salmonidnih i ciprinidnih voda

 

Izvješće o stanju podzemnih voda u 2013. godini

Prilog 2_Metode mjerenja za fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje - 2013.

 

Monitoring stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2014. godini

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2014. godini

 

Izvješće o stanju površinskih voda u 2014. godini

Prilog 1_Ekološko stanje_podsliv Save_2014

Prilog 2_Ekološko stanje_podsliv Drave i Dunava_2014

Prilog 3_Ekološko stanje_jadransko vodno područje_2014

Prilog 4_Kemijsko stanje_podsliv Save_2014

Prilog 5_Kemijsko stanje_podsliv Drave i Dunava_2014

Prilog 6_Kemijsko stanje_jadransko vodno područje_2014

Prilog 7_Kakvoća salmonidnih i ciprinidnih voda

 

Izvješće o stanju podzemnih voda u 2014. godini

Prilog 2_Metode mjerenja za fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje - 2014.

 

Monitoring stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2015. godini

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2015. godini

 

Izvješće o stanju površinskih voda u 2015. godini

Prilog 1_Stanje površinskih kopnenih voda_sliv Save_2015

Prilog 2_Stanje površinskih kopnenih voda_sliv Drave i Dunava_2015

Prilog 3_Stanje površinskih kopnenih voda_Jadranski sliv_2015

Prilog 4_Kakvoća salmonidnih i ciprinidnih voda_2015

 

Izvješće o stanju podzemnih voda u 2015. godini

Prilog 2_Metode mjerenja za fizikalno‐kemijske i kemijske pokazatelje - 2015.