Hrvatske vode
 

Godišnji planovi i izvješća o provedenom monitoringu za Plansko razdoblje 2016. - 2021.

Ovdje objavljeni dokumenti su podloga Plana upravljanja vodnim područjima. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi žele koristiti za ostale potrebe, potrebno je: 
     • zatražiti dopuštenje izrađivača dokumenta i
     • obavijestiti Hrvatske vode elektronskom poštom (voda@voda.hr)
Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem dokumenata ili njihovih dijelova. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi koriste, potrebno je navesti izvore.

Monitoring kakvoće voda za kupanje na površinskim vodama u Republici Hrvatskoj

Izvješće o kakvoći voda za kupanje na površinskim vodama u RH u sezoni 2020. godine

Izvješće o kakvoći voda za kupanje na površinskim vodama u RH u sezoni 2019. godine

Izvješće o kakvoći voda za kupanje na površinskim vodama u RH u sezoni 2018. godine

Izvješće o kakvoći voda za kupanje na površinskim vodama u RH u sezoni 2017. godine

Izvješće o kakvoći voda za kupanje na površinskim vodama u RH u sezoni 2016. godine

 

Monitoring stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Prilog 1 Plan monitoringa površinske kopnene vode 2021

Prilog 2 Plan monitoringa prijelazne i priobalne vode 2021

Prilog 3 Plan monitoringa podzemne vode 2021

 

Monitoring stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2020. godini

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2020. godini

Prilog 1 Plan monitoringa površinske kopnene vode 2020

Prilog 2 Plan monitoringa prijelazne i priobalne vode 2020

Prilog 3 Plan monitoringa podzemne vode 2020 

 

Izvješće o stanju površinskih voda u 2020. godini

Prilog 1. Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama nadzornog i operativnog monitoringa rijeka u 2020. godini

Prilog 2. Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama istraživačkog monitoringa rijeka u 2020. godini

Prilog 3. Pregled kemijskog stanja na mjernim postajama površinskih kopnenih voda u 2020. godini

Prilog 4. Rezultati_monitoringa tvari s Drugog Popisa praćenja u 2020. godini

Prilog 5. Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama jezera u 2020. godini

Prilog 6. Pregled ekološkog potencijala na mjernim postajama akumulacija u 2020. godini

Prilog 7. Pregled ekološkog i kemijskog stanja priobalnih voda u 2020. godini

Prilog 8. Pregled ekološkog stanja prijelaznih voda u 2020. godini

Prilog 9. Pregled kemijskog stanja prijelaznih voda u 2020. godini

Prilog 10. Pregled kakvoće u vodama pogodnima za život slatkovodnih riba u 2020. godini

 

Izvješće o stanju podzemnih voda u 2020. godini

Prilog 1. Rezultati analiza kakvoće podzemnih voda u 2020. godini

 

Monitoring stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

Prilog 1 Plan monitoringa površinske kopnene vode 2019

Prilog 2 Plan monitoringa prijelazne i priobalne vode 2019

Prilog 3 Plan monitoringa podzemne vode 2019

 

Izvješće o stanju površinskih voda u 2019. godini

Prilog 1 Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama nadzornog i operativnog monitoringa rijeka u 2019. godini

Prilog 2 Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama istraživačkog monitoringa rijeka u 2019. godini

Prilog 3 Pregled kemijskog stanja na mjernim postajama površinskih kopnenih voda u 2019. godini

Prilog 4 Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama jezera u 2019. godini

Prilog 5 Pregled ekološkog potencijala na mjernim postajama akumulacija u 2019. godini

Prilog 6 Pregled ekološkog stanja priobalnih voda u 2019. godini

Prilog 7 Pregled kemijskog stanja priobalnih voda u 2019. godini

Prilog 8 Pregled ekološkog i kemijskog stanja prijelaznih voda u 2019. godini

Prilog 9 Pregled kakvoće u vodama pogodnima za život slatkovodnih riba u 2019. godini

 

Izvješće o stanju podzemnih voda u 2019. godini

 

Monitoring stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2018. godini

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2018. godini

 

Izvješće o stanju površinskih voda u 2018. godini

Prilog 1 Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama rijeka 2018

Prilog 2 Pregled kemijskog stanja na mjernim postaja površinskih voda 2018

Prilog 3 Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama akumulacija 2018

Prilog 4 Pregled ekološkog potencijala na mjernim postajama akumulacija 2018

Prilog 5 Pregled ekološkog i kemijskog stanja u priobalnim vodama 2018

Prilog 6 Pregled ekološkog stanja u prijelaznim vodama 2018

Prilog 7 Pregled kemijskog stanja u prijelaznim vodama 2018

 

Izvješće o stanju podzemnih voda u 2018. godini

 

Monitoring stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2017. godini

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2017. godini

 

Izvješće o stanju površinskih voda u 2017. godini

Prilog 1 Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama rijeka 2017

Prilog 2 Pregled kemijskog stanja na mjernim postajama površinskih voda 2017

Prilog 3 Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama akumulacija 2017

Prilog 4 Pregled ekološkog potencijala na mjernim postajama akumulacija 2017

Prilog 5 Pregled ekološkog stanja u priobalnim vodama 2017

Prilog 6 Pregled kemijskog stanja u priobalnim vodama 2017

Prilog 7 Pregled ekološkog i kemijskog stanja u prijelaznim vodama 2017

Prilog 8 Pregled stanja prema hidromorfološkim elementima kakvoće 2017

 

Izvješće o stanju podzemnih voda u 2017. godini

  

Monitoring stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2016. godini

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2016. godini

 

Izvješće o stanju površinskih voda u 2016. godini

Prilog 1 Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama rijeka 2016. godine

Prilog 2 Pregled kemijskog stanja na mjernim postajama površinskih voda 2016

Prilog 3 Pregled ekološkog stanja na mjernim postajama akumulacija 2016

Prilog 4 Pregled ekološkog potencijala na mjernim postajama akumulacija 2016

Prilog 5 Pregled ekološkog i kemijskog stanja u priobalnim vodama 2016

Prilog 6 Pregled ekološkog stanja u prijelaznim vodama 2016

Prilog 7 Pregled kemijskog stanja u prijelaznim vodama 2016

 

Izvješće o stanju podzemnih voda u 2016. godini