Hrvatske vode
 
Hidrološka mjerenja na Crvenom jezeru u razdoblju od 28. rujna 2013. do 10. rujna 2015.
Hydrological measurements in Crveno Jezero (Red Lake) in the period from 28 September 2013 to 10 September 2015

Ivo Andrić1, Ognjen Bonacci1, Branimir Jukić2

Sažetak/Abstract: 

U članku su analizirani rezultati hidroloških mjerenja izvršenih na Crvenom jezeru kod Imotskog u razdoblju od 28. rujna 2013. u 23 sata do 10. rujna 2015. u 16 sati. U tom su razdoblju kontinuirano (svaki sat) mjereni: (1) vodostaj; (2) temperatura vode; (3) električna vodljivost. Mjerenja su izvršena instrumentom CTD DIVER (Schlumberger Water Services). Instrument je bio postavljen na nadmorskoj visini 212,60 m n.m. tako da su mjerenja vršena stalno u jednoj točki. Tako izvršena i u ovom radu prikazana mjerenja predstavljaju prvi sustavni, kontinuirani monitoring izvršen na ovom svjetski poznatom krškom fenomenu. U radu su definirane vrijednosti promjene zapremine vode u Crvenom jezeru. Izvršene su usporedbe s mjerenjima istih parametara u Modrom jezeru.

 

The paper analyses the results of hydrological measurements carried out in Crveno Jezero at Imotski in the period from 28 September 2013 (11 pm) to 10 September 2015. In this time period, the following parameters were continuously measured (every hour): (1) water levels, (2) water temperature and (3) electrical conductivity. The measurements were performed by using a CTD DIVER (Schlumberger Water Services). The instrument was posi­tioned at 212.60 m a.s.l. to facilitate continuous measurements in one point. The resulting measurements described in the paper present the first systemic, continuous monitoring conducted in this world-known karst phenomenon. The paper determines the values related to the changes in Crveno Jezero water volumes and compares them with the measurements of the same parameters in Modro Jezero (Blue Lake).

Kategorija: 
Stručni članak / Professional Paper
Ključne riječi/Key words: 

hidrologija krša, vodostaj, temperatura vode, električna vodljivost, Crveno jezero (Imotski-Hrvatska)

karst hydrology, water levels, water temperature, electrical conductivity, Crveno Jezero (Red Lake) at Imotski in Croatia

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

1Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 Split, ivo.andric@gradst.hr

 

2PD Imotski, Blajburška 26/B, 21260 Imotski

Literatura/References: 

Andrić, I.; Bonacci, O.; Jukić, B. (2013.): Rezultati najnovijih hidroloških i geomorfoloških istraživanja Crvenog jezera kod Imotskog. Hrvatske vode, 21(86): 344-348.

Andrić, I.; Bonacci, O. (2014.): Morphological study of Red lake in Dinaric karst based on terrestrial laser scanning and sonar systems. Acta Carsologica, 43(2/3): 229-239.

Bonacci, O. (2006.): Crveno i Modro jezero kod Imotskog. Hrvatske vode, 14(54): 45-54

Bonacci, O.; Andrić, I. (2012.): Analiza najnovijih mjerenja izvršenih na Modrom jezeru kod Imotskog. Hrvatske vode, 20(79-80): 51-59.

Bonacci, O.; Andrić, I.; Yamashiki, Y. (2014.): The hydrology of Blue Lake in the Dinaric karst. Hydrological Processes, 28(4): 1890-1898.

Ford, D.; Williams, P. (2007.): Karst hydrogeology and geomorphology. Wiley, Chichester.