Hrvatske vode
 

Hrvatske vode i DHMZ – suradnjom do jačanja kapaciteta za prognoziranje poplava

Održan je redovni godišnji sastanak Hrvatskih voda i Državnog hidrometeorološkog zavoda. Hrvatske vode predstavljao je generalni direktor Ivica Plišić sa suradnicima, a Državni hidrometeorološki zavod ravnatelj Ivan Čačić sa suradnicima. Raspravljalo se o strateškim i operativnim pitanjima suradnje Hrvatskih voda i DHMZ-a u praćenju hidrološkog režima voda, hidrološkom prognoziranju za potrebe obrane od poplava te drugim pitanjima i projektima od zajedničkog interesa.

U tijeku je i zajednički projekt Hrvatskih voda i DHMZ-a „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava“. Kroz program od šest jednotjednih radionica provodi se obuka stručnog osoblja Hrvatskih voda i DHMZ-a u korištenju i razvoju prognostičkih modela u MIKE software-u uz paralelni razvoj hidrološkog prognostičkog sustava za sliv rijeke Save s Kupom od Republike Slovenije do Siska. Ovaj prognostički sustav, prvi takve vrste u Hrvatskoj, pokrivat će područje veličine 10.000 km2 i obuhvaćati ključne točke (Karlovac, Sisak) gdje su kvalitetne prognoze velikovodnih valova od velike važnosti u obrani od poplava.

Projekt se provodi kroz ugovor sklopljen između Hrvatskih voda i konzorcija tvrtki Proning-DHI d.o.o. iz Zagreba i Danish Hydraulic Institute (DHI) iz Danske. Sufinancira se od strane Hrvatskih voda i DHMZ-a u omjeru 50-50% uz kontinuirano vođenje i praćenje od strane zajedničkog Projektnog tima na čelu s voditeljima projekta Marijanom Babićem i Boriovojem Terekom. Projekt se odvija planiranom dinamikom i bit će dovršen u  rujnu 2015. godine. Do sada je dovršen i kalibriran hidrološko-hidraulički model predmetnog područja, a u narednom razdoblju se planira uspostava sustava za prognoziranje poplava u stvarnom vremenu. Planira se daljnji razvoj prognostičkih sustava ove vrste za druge slivove u Hrvatskoj, uz sufinanciranje iz EU strukturnih fondova te uz uspostavu odgovarajuće međunarodne suradnje na međunarodnim slivovima.

Ovaj tjedan, 2.-6.3.2015. u tijeku je 3. radionica Projekta u kojoj sudjeluje 10 djelatnika Hrvatskih voda i 5 djelatnika DHMZ-a. Generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić i ravnatelj DHMZ-a Ivan Čačić sa suradnicima su posjetili radionicu na kojoj su predstavnici konzorcija Božidar Deduš, Gregers Jorgensen i Jeanne-Rose Renee održali prezentaciju o statusu projekta, dosadašnjim rezultatima i daljnjim planovima.   

Galerija