Hrvatske vode
 
  • U lipnju 2004. godine Europska komisija dodijelila je Republici Hrvatskoj status zemlje kandidata za članstvo
  • 3. listopada 2005. godine otvoreni su pristupni pregovori
  • Na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je:
  • Odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
  • Odluku o imenovanju članova državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
  • Imenovani su članovi pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, voditelji radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora - pravne stečevine Europske unije, članovi Ureda Glavnog pregovarača i članovi Tajništva pregovaračke skupine.
  • Problematika kakvoće voda nalazi se u poglavlju 27. Okoliš