Hrvatske vode
 
U prilogu se nalazi I. Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskih voda za 2016. godinu.