Hrvatske vode
 

Izviješće o obrani od poplava za područje gornje Save 23./24.05.15.

Hidrometeoroški uvijeti i stanja vodostaja

Padaline su prestale te će pozitivne hidrometerološke prilike narednih nekoliko dana imati pozitivan utjecaj na područje vodostaja gornje Save.

Provedba mjera obrane od poplava

Na branjenom području malog sliva Zelina-Lonja na dionici spojni kanal „Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma“ proglašene su redovne mjere obrane od poplava ,a na dionici Rijeka Lonja mjere pripremnog stanja.

Na području sliva Krapina Sutla,na rijeci Sutli proglašene su redovne mjere obrane od poplava.

Na području sliva Zagrebačko prisavlje,na rijeci Krapini proglašene su redovne mjere obrane od poplava s tim da vodostaji stagnira,a na području oteretnog kanala Odra mjere pripremnog stanja,vodostaj također stagnira.Na području rijeke Save-Samobor-državna granica te rijeka Bregana autocesta izvor Kovačeva draga na snazi je aktivna obrana od poplava.

Stanje i poduzete aktivnosti

Na svim predhodno navedenim područima vrši se obilazak objekata,čišćenje nanosa s ulaznih građevina i mostova,dionice obilaze rukovoditelji istih i vodočuvari,a na dionici rijeke Krapine vrši se crpljenje vode u Kupljenovom te pripreme za zatvaranje ceste u Luci (potok Lučelnica) u slučaju potrebe.

Intervencije je u naselju Petrovina uslijed porasta vodostaja Laterelnog kanala Lomnica koji plavi glavne i sporedne prometnice, dvorišta kuća I poljoprivredne površine. Postavljeno cca 2.500 vreća s pijeskom na raznim lokacijama.

Na rijeci Bregani začepljen cijevni propust u Grdanjcima, voda došla do obližnjih kuća, upućeno 1000 vreća, stroj i kamion pijeska, ,a situacija se kontkrolira danonoćno u koordinaciji sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom i jedinicom lokalne samouprave te Državnom upravom za zaštitu i spašavanje.

U naselju Rude organizirano crpljenje vode traktorskom crpkom kod klizišta,a voda potoka preljeva lokalnu cestu nizvodno od Ruda.

U naselju Bregana policija je zatvorila sam promet osim za vozila u intervenciji. Područje se brani svim raspoloživim resursima,vrećama s pijeskom i crpkama. U galeriji su fotografije  sanacije nakon povlačenja vode, čišćenje nanosa i naplavina.

Rad rasteretnih objekata i crpnih stanica

Sve crpne stanice I rasteretni objekti rade prema potrebi.

Hidrometerološke prognoze i prognoze stanja vodostaja

Intenzitet oborina je u opadanju, a time i stagnacija te opadanje vodostaja.             

Vodostaji rjeke Save na mjerodavnim vodomjerima dosezat će kratkotrajno mjere pripremnog stanja.

               

Galerija

Preljevanje uzvodno od Breganskog selaErozija ušća BreganeOsiguranje obale od erozije i urušavanje kamenomNaselje Grdanjci – uspješna zaštita nekoliko kuća zečjim nasipom