Hrvatske vode
 

Izvješće o obrani od poplava za područje Mure i gornje Drave 25/5/15 u 12 sati

Hidrometeorološki uvjeti i stanja vodostaja

Na području Malog slivu Bistra 24./25.5. bilo je slabih oborina što nije pridonijelo povećanju vodostaja. Na malom slivu Plitvica Bednja također nije bilo oborina pa su vodostaji u opadanju. Kod mosta Tuhovec sinoć je  u 21h zabilježen je vodostaj od 494 cm, a jutros u 10 sati je iznosio 488 cm što također pokazuje smanjenje vodostaja. Očitanja vodomjerne letve na rijeci Plitvici kod mosta G. Kneginec također pokazuju pad vodostaja koji je sinoć iznosio 171 cm,a tijekom prijepodnevnih sati je pao ispod 120 cm.  Mali sliv Trnava zahvatila je vrlo mala količina padalina, a vodostaji stagniraju na gotovo svim dionicama osima na Trnavi Murskoj čiji se vodostaj nalazi pod usporom rijeke Mure.Na uzvodnom dijelu sliva rijeka Mure i Drave došlo je do prestanka oborina i dotoci su se vratili u normalno stanje.

Provedba mjera obrane od poplava

Na malom slivu Bistra pripremno stanje obrane od poplava na snazi je za vodotoke „Rog-Strug“,“Obuhvatni Đurđevac“,vodotok „Globoki“ te „Bistra Koprivnička“, a na malom slivu Plitivica Bednja su i dalje na svim dionicama na snazi redovne mjere obrane od poplava. Na malom slivu Trnava trenutno su na snazi redovne mjere obrane od poplava.I na rijeci Muri i Dravi je na snazi pripremno stanje na svim ugroženim dionicama.

Stanje i poduzete aktivnosti

Na  malom slivu Bistra angažirani su radni strojevi na otklanjanu čepova i upuštanja zaobalnih voda u postojeće vodotoke na vodotoku „Komarnica“ i „Bistra Koprivnička“,a na mjestima gdje postoje depresije navozi se šljunak radi niveliranja nasipa. Stanje na terenu i vodostaje i dalje prate djelatnici Hrvatskih voda te vodočuvari. Ceste su otvorene za promet.

Na malom sliv Plitvica Bednja angažiran je radni stroj koji je otvorio čepove (koji su napravljeni radi sprječavanja dotoka povratnih voda) na ušću kanala Brezje i ušću kanala Potok u rijeku Plitvicu. Izvode se radovi na gornjem dijelu kanala Gornje Sjenokoše 2, radi odvodnje voda iz depresije. Uređuje se potok Gomila od ušća pa uzvodno do naselja Sudovčina te potok Križovljan od zacijevljenja prema pruzi. Na svim poplavljenim područjima poduzete su mjere za sprečavanja plavljenja, otklanjanja posljedica plavljenja te za zaštitu objekata bilo intervencijom strojevima i pumpanjem vode ili izradom zečjih nasipa. Stanje na terenu i vodostaje i dalje prate djelatnici Hrvatskih voda te vodočuvari. Za promet su otvorene sve ceste Postoji opasnost od prelijevanja ceste Jalševec- Poljana Donja.

Hidrometeorološke prognoze i prognoze vodostaja

Na malom slivu Bistra ostaju mjere pripremnog stanja obrane od poplava zbog očekivanih novih oborina kao i na malom slivu Plitivica Bednja. Prema prognozama na malom slivu Trnava očekuje se manje padalina koje neće imati bitan utjecaj na porast vodostaja. Vodostaj u Murskom Središću je u opadanju, te se očekuje daljnji pad vodostaja. Vodostaj u Goričanu je u laganom porastu, u 8 sati iznosi 362 cm. Trenutno vodostaj stagnira,  te se očekuje pad vodostaja.  Protok rijeke Drave na brani HE Varaždin je pao na 520 m3/s. Vodostaj na rijeci Dravi na stanici Botovo je u opadanju. U 8 sati iznosi 382 cm i dalje je u padu.

Tijekom dana će se ukinuti mjere pripremnog stanja obrane od poplava na mnogim dionicama.