Hrvatske vode
 

Izvješće o obrani od poplava za područje srednje i donje Save 26/5/15 u 9 sati

Vodostaji rijeke Save tijekom  noći  bili su u daljnjem porastu nizvodno od Crnca do Županje, dok su na uzvodnom dijelu bili u opadanju, pri čemu su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava:  Dubrovčak,Crnac,Mačkovac,Davor, Slavonski Kobaš i Slavonski Brod, dok su za dionice Ustava Trebež i Jasenovac na snazi redovne mjere obrane od poplava.  Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu nizvodno od Crnca do Županje, a na uzvodnom dijelu su u daljnjem opadanju.

U porastu su  vodostaja rijeke Une , Vrbasa i Bosne, što može imati utjecaj na porast vodostaja rijeke Save nizvodno od Jasenovca.

Vodostaji rijeke Kupe tijekom noći  bili su u daljnjem porastu nizvodno od Jamničke Kiselice do Siska , dok su na uzvodnom dijelu bili u opadanju, pri čemu su za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Farkašić  i dalje na snazi  izvanredne mjere obrane od poplava, a mjere pripremnog stanja  i dalje su na snazi za dionice Kupa  Jamnička Kiselica i Karlovac. Trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju uzvodno od Jamničke Kiselice, dok su na nizvodnom dijelu do Siska u daljnjem blagom porastu/stagnaciji.

Vodostaji rijeke Korane  tijekom noći  bili su u daljnjem blagom opadanju na svom cijelom toku, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Korana  Karlovac.  Vodostaji su u daljnjem opadanju.

Vodostaji rijeke Gline također su tijekom noći bili  u daljnjem opadanju pri čemu su i dalje na snazi  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionicu mjerodavnog vodomjera  Glina- Široka Reka. Trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju.  Tijekom noći u opadanju/stagnaciji su bili i  vodostaji rijeke Česme ,  pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera  Česma: Pavlovac i Čazma, a za dionice mjerodavnog vodomjera Česma Ušće na snazi su i dalje redovne mjere obrane od poplava. Vodostaji su u blagom opadanju/stagnaciji nizvodno od Pavlovca. Vodostaji rijeke  Ilove su tijekom noći bili u porastu  pri čemu su ponovno uvedene mjere pripremnog i redovnog  stanja obrane od poplava za  dionice mjerodavnog vodomjera Ilova-Maslenjača, a u jutros u 5 sati uvedene su i izvanredne mjere obrane od poplava. Za dionice mjerodavnog vodomjera  Veliko Vukovje  i dalje su na snazi  izvanredne mjere obrane od poplava, a za dionice mjerodavnog vodomjera Ilova Garešnica uvedene su redovne mjere obrane od poplava.  Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu. Vodostaji rijeke Une  tijekom noći su također u porastu, pri čemu su proglašene  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Una Hrvatska Kostajnica. Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu.  Mjere redovne obrane od poplava  i dalje su na snazi su za dionice mjerodavnog vodomjera Kanal Obžev Stružec pri čemu su vodostaji u daljnjem blagom opadanju/stagnaciji.

Tijekom noći u blagom opadanju su bili i vodostaji u kanalu Kupa – Kupa, te su ukinute mjere redovne obrane od poplava  za dionicu mjerodavnog vodomjera OK Kupa - Kupa Donja Kupčina. Vodostaji su trenutno u blagom opadanju. U opadanju su bili tijekom dana i vodostaji rijeke Slivornice, pri čemu su i dalje na snazi  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionicu mjerodavnog vodomjera Slivornica Gornja Šumetlica. Trenutno su vodostaji u blagom opadanju. Isto tako u porastu su bili tijekom noći i vodostaji u ZLK Biđ Polja, te su uvedene mjere redovne obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera ZLK Biđ Polje Đakovo i Topolje, a sinoć u 20 sati i izvanredne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera ZLK Biđ Polje Đakovo.  Jutros u 5 sati uvedene su izvanredne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera ZLK Biđ Polje Topolje.  Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu. U porastu su bili tijekom noći i vodostaji u LK Orljava – Adžimovka, te su uvedene mjere redovne  obrane od poplava za dionicu mjerodavnog vodomjera ZK Orljava – Adžimovka. Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu. 

Isto tako u porastu su bili tijekom noći  i vodostaji rijeke Pakre, te su uvedene redovne mjere obrane od poplava za dionicu mjerodavnog vodomjera Pakra Kusonje, a jutros u 04:00 sati i izvanredne mjere obrane od poplava. Za dionice mjerodavnog vodomjera Pakra Janja Lipa  i dalje je na snazi pripremno stanje obrane od poplava. Trenutno su vodostaji u blagom opadanju uzvodno od Janje lipe, dok su na nizvodnom dijelu u porastu. Vodostaji rijeke Toplice tijekom noći bili su u porastu, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionicu mjerodavnog vodomjera Toplica Daruvar. Trenutno su vodostaji u porastu.

Vodostaji ILK Jelas polja bili su u porastu tijekom noći te su jutros  u 5:00 sati  uvedene izvanredne mjere obrane od poplava za dionicu mjerodavnog vodomjera ILK Jelas polja Slobodnica. Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu. Vodostaji rijeke Orljave noćas su također u porastu, te su uvedene mjere pripremnog  stanja za dionice mjerodavnog vodomjera Orljava Sloboština, a za dionice  mjerodavnog vodomjera Orljava Frkljevci uvedene su  redovne mjera obrane od poplava. Trenutno su vodostaji u porastu. Na vodostaju rijeke Glogovice uvedene su mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Glogovica Grabarje,sve zbog porasta vodostaja tijekom noći. Trenutno su isti u daljnjem porastu. Isto tako tijekom jutra u porastu su bili i vodostaji Londže te su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Londža Resnik. Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu nizvodno od Čaglina. Vodostaji u Retencijama Lonjsko polje, Mokro polje , Žutica, Opeka,  i Trstik tijekom noći bili su  u blagom  porastu, pri čemu i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera retencije Lonjsko polje CS Šašna Greda

Prema raspoloživim podacima tijekom sljedeća dva dana može se očekivati količina oborina od 20 do 50 mm/m2 na slivovima rijeke  Česme,  Ilove, Pakre, Une i Sunje, Orljave i Lonđe, Šumetlice, Dilj Gore i Biđ polja, te od 15 do 30 mm/m2 na slivu Bosne Une i Vrbasa u BiH, što ne bi trebalo imati znatnijeg utjecaja na stanje vodostaja Česme,  Ilove, Pakre, Une, Sunje, Orljave, Lonđe, Šumetlice, ZLK Biđ polja i dr, izuzev vodostaja rijeke Ilove, Pakre, Šumetlice, Orljave , Lonđe i  ZLK Biđ polja koji mogu zabilježiti daljnji blaži porast u odnosu na trenutne vodostaje.

Danas u 8:00 sati 26.5.15. izdan je nalog za otvaranje ustave Trebež , a sve u cilju rasterećenja voda rijeke Save u Lonjsko Polje te stvaranje povoljnijih uvjeta na nizvodnom dijelu obzirom na nagli porast vodostaja desnih pritoka Save - Une, Vrbasa i Bosne.