Hrvatske vode
 

Jadranski projekt

Trajanje: 
04.07.2004. - 31.12.2015.
Sudionici: 
Republika Hrvatska (resorno Ministarstvo, Hrvatske vode, Komunalna društva), Međunarodna banka za obnovu i razvoj
Vrijednost: 
200 milijuna eura kroz II faze provedbe Projekta
Djelatnost: 
Investicije u sustav prikupljanja, obrade i zbrinjavanja otpadnih voda na priobalnom području te jačanje kapaciteta komunalnih poduzeća koja sudjeluju u Projektu

 

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, Jadranski projekt, višegodišnji je projekt pokrenut od strane Vlade RH i Hrvatskih voda a provodi ga Jedinica za provedbu projekta zaštite od onečišćenja u priobalnim gradovima.

U realizaciju projekta uključena je Međunarodna banka za obnovu i razvoj koja je odobrila zajam Republici Hrvatskoj za financiranje unapređenja sustava prikupljanja, transporta i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda naselja duž jadranske obale i otoka.

Uz aktivno sudjelovanje lokalnih jedinica samouprave, komunalnih poduzeća i odgovarajućih vladinih agencija, radimo na obnovi i proširenju postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,podmorskih ispusta te izgradnji kolektorske mreže. Svi radovi su tehnički racionalni, socijalno i ekonomski opravdani te prihvatljivi sa stajališta zaštite okoliša.

U sklopu Jadranskog projekta provodi se i monitoring mora s obzirom da je za realizaciju projekta osobito važno uspostavljanje sustavnog praćenja rezultata provedenih aktivnosti.

Prve aktivnosti vezane uz početak Jadranskog projekta započele su 2000. godine a u srpnju 2004. godine Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Vlada Republike Hrvatske, u Zadru su sklopile Ugovor o zajmu za financiranje Projekta.

Aktivnosti Programa predviđene su kroz tri faze. U 1. fazi (2005-2009) uspostavljen je institucionalni okvir za Program kroz: izmjene i dopune zakonodavstva nužnih za usklađivanje s direktivama EU, unapređenje nadzornog sustava za identificiranje učinaka Programa i određivanje prioritetnih ulaganja, vođenje ulaganja u 11 potprojekata koji obuhvaćaju oko 223.000 ljudi (stanovništvo zimi).

U 2. fazi (koja je u tijeku) proširena je 1. faza i konsolidirana institucionalna i regulatorna struktura. Broj lokalnih zajednica uključenih u projekt povećan je s početnih 11 na još dodatna 22 od čega će koristi imati oko 300.000 stalnih stanovnika.

Proširena je komponenta institucionalnog jačanja kako bi se povećala učinkovitost komunalnih poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju, provela vladina strategija upravljanja vodama, pojačao nadzor nad komunalnim poduzećima i podupro proces pristupanja Hrvatske EU kroz izradu studija potrebnih za aplikaciju na EU fondove. Komponenta praćenja kakvoće je proširena na sve lokalne zajednice planirane za uključenje u 3. faza projekta i obuhvaća svih 47 potprojekata koji su originalno bili identificirani za uključivanje u Program.

Treća faza Projekta za sada nije u pripremi.

Vidi više na: Jadranski projekt