JN 2022-642

Datum javne nabave

Projekt sanacije klizišta na r. Uni, rkm 52+500, u naselju Kuljani

Dokument
JN 2022-642 Poziv za dostavu ponuda.pdf
Izmjena 25.08.2022. - PZ Kuljani - izmjene i dopune
Izmjena 25.8.2022. - Troškovnik - Kuljani