JN 2022-659

Datum javne nabave

Praćenje i izvješćivanje o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže na lokaciji Virovitičkih jezera

Dokument
jn_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
jn_2022_659_projektni_zadatak_ciljevi_ocuvanja_eko_mreze_viroviticka_jezera.pdf
jn_2022_659_troskovnik_ciljevi_ocuvanja_viroviticka_jezera.xlsx