JN 2022-660

Datum javne nabave

Nadogradnja aplikacije za kontrolu pristupa SiPass (instalacija nove verzije i izrada personaliziranog aplikacijskog modula za obradu radnog vremena) - ponovljeni psotupak

Dokument
poziv_za_dostavu_ponude_-_jn_2022-660.pdf
troskovnik_-_nadogradnja_aplikacije_za_kontrolu_pristupa_i_izrada_personaliziranog_aplikacijskog_modula_za_obradu_radnog_vremena_-_ponovljeni_postupak.xls