JN 2022-668

Elaborat analiza usklađenosti utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže

Dokument
Poziv za dostavu ponude JN 2022-668 ispravljeno.pdf
PZ JN 2022-668.pdf