JN 2022-669

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat Sanacija L.O. Savskog nasipa u Županji-od rampe Muzej Topola (km 49+495) do stepeništa i križa na nasipu (km 50+100)

Dokument
Poziv za dostavu ponude JN 2022-669 ispravljeno.pdf
PZ JN 2022-669.pdf