Hrvatske vode
 

Odluke

  • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/201088/2011)
  • Odluka o utvrđivanju druge izmijenjene verzije uvjeta za davnje prava najma, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (dokument)

 Smjernice