Hrvatske vode
 

Jedinica za provedbu nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoporivrednim zemljištem i vodama

Voditelj: Marinko Galiot
E-pošta: marinko.galiot@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-504

Razlozi navodnjavanja

  • Suše se u Hrvatskoj javljaju u prosjeku svake treće do pete godine, a ovisno o intenzitetu i dužini trajanja mogu smanjiti urode raznih kultura od 20-70%. U Republici Hrvatskoj se danas navodnjavaju relativno male poljoprivredne površine u odnosu na potrebe i mogućnosti. Hrvatska posjeduje bogati vodni potencijal i plodna tla kao osnovicu za razvoj navodnjavanja.

 Očekivane koristi navodnjavanja

  • smanjenje šteta od suše, povećanje poljoprivredne-prehrambene proizvodnje (posebice povrćarske i voćarske proizvodnje), povećanje prinosa i kakvoća proizvoda, povećanje konkurentnosti
  • povećanje izvoza i smanjenje uvoza poljoprivrednih proizvoda
  • povećanje broja zaposlenika u poljoprivrednoj-prehrambenoj djelatnosti
  • promjena poljoprivrednih kultura u višegodišnje visokodohodovne poljoprovredne kulture

 

U suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i lokalnom upravom, uloga Hrvatskih voda i Jedinice za provedbu NAPNAV-a, je poticanje projekata navodnjavanja kroz sufinanciranje i koordinaciju:

  • izrade planskih dokumenata (Nacionalni plana navodnjavanja, županijski planovi navodnjavanja). Nacionalni program navodnjavanja je izrađen 2005, te je izrađeno 19 županijskih planova navodnjavanja
  • izrade projektne dokumentacije za javne sustave navodnjavanja
  • izgradnje javnih sustava navodnjavanja