Hrvatske vode
 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu (NN 151/09)

U prilogu se nalazi Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu (NN 151/09)

Odluka o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2010. godine (NN 136/10)

U prilogu se nalazi Odluka o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2010. godine (NN 136/10)

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2010. godinu

U prilogu se nalazi Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2010. godinu