Hrvatske vode
 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013 godinu i projekcija za 2014 i 2015 godinu (NN 145A/13)

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013 godinu i projekcija za 2014 i 2015 godinu (NN 145A/13)

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2013 godine (NN 135/13)

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2013 godine (NN 135/13)

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu