Hrvatske vode
 

Plan nabave 2022.

U prilogu se nalazi Plan nabave Hrvatskih voda za 2022. godinu. Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20), naručitelj Hrvatske vode objavio je Plan nabave u standardiziranom obliku u EOJN RH dana 24.01.2022. Sve buduće izmjene I dopune Plana nabave za 2022. godinu biti će također objavljene u standardiziranom obliku u EOJN RH.