Hrvatske vode
 

Izvornik na engleskom jeziku

Monitoring under the Water Framework Directive

Policy Summary to Guidance Document No 7, Monitoring under the Water Framework Directive

Neslužbeni prijevod izrađen u okviru regionalnog CARDS 2003 projekta „Pilot River Basin Plan for the Sava River" za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju financiranog od strane Europske komisije

Monitoring prema Okvirnoj direktivi o vodama