Hrvatske vode
 

MoST - Praćenje prodora slane vode u priobalnim vodonosnicima i testiranje pilot projekata za ublažavanje prodora slane vode

Trajanje: 
01/2019 – 06/2021
Vrijednost: 
2.598.608,60 EUR
Djelatnost: 
INTERREG Italija - Hrvatska 2014. – 2020.

Naziv projekta: Praćenje prodora slane vode u priobalnim vodonosnicima i testiranje pilot projekata za ublažavanje prodora slane vode

Akronim: MoST

Program: INTERREG Italy – Croatia 2014. – 2020.

Nositelj: Sveučilište u Padovi

Partneri: Nacionalno vijeće za istraživanja (IT), Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo (IT), Regija Veneto (IT) , Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Hrvatske vode i Regionalna agencija DUNEA (RH)

Trajanje: 01/2019 – 06/2021

Proračun: 2.598.608,60 € (Hrvatske vode, proračun 65.865,00 €)

Opis projekta:

Prodor morske vode u priobalnim vodonosnicima predstavlja problem na svjetskoj razini koji je, između ostalog, uzrokovan prekomjernim iskorištavanjem vodonosnika za ljudske aktivnosti, kao što su vodoopskrba za ljudsku potrošnju i navodnjavanje, melioracija nizinskih poljoprivrednih zemljišta, klimatske promjene koje pridonose smanjenju prirodnog prihranjivanja podzemnih voda.

Potreba razmatranja ove teme stoga postaje sve jača, radi  postizanja boljeg razumijevanja fizičkih procesa koji upravljaju razmjenom kontinentalne i morske vode i radi definiranja prikladnih protumjera koje ograničavaju tu pojavu.

Geofizička istraživanja i lokaliteti za praćenje prodora morske vode, kao i laboratorijski i numerički eksperimenti te odgovarajući plan upravljanja resursima slatke vode neophodni su za tu svrhu.

I Italija i Hrvatska pogođene su značajnom pojavom prodora slane vode u priobalnim područjima s ozbiljnim posljedicama na poljoprivredne aktivnosti i turizam koje mogu postati dramatične u relativno kratkom vremenu zbog utjecaja klimatskih promjena. U tom okviru, glavni cilj projekta MoST je praćenje prodora morske vode u pojedinim regijama sjeverne jadranske obale Italije i Hrvatske kako bi se procijenila njegova relevantnost i predložile/testirale odgovarajuće protumjere. Projekt također ima za cilj poboljšanje kapaciteta za transnacionalno rješavanje problema ranjivosti na kontaminaciju morskom vodom i očuvanje strateških resursa slatke vode u priobalnim područjima.

Projekt se razvija u dvije glavne faze: prvo  će se provesti detaljno prikupljanje podataka i geofizičko istraživanje. Ovaj korak uključuje kapitalizaciju prethodnih iskustava o praćenju prodora slane vode, planovima ublažavanja i provedenim protumjerama. Analiza prikupljenih podataka pomoći će u razumijevanju procesa i evolucije istog. U drugoj fazi uspostavit će se pilot-lokaliteti za provjeru učinkovitosti mogućih protumjera (npr. podzemne barijere, zdenci za prihranjivanje, odvodi za prihranjivanje uspostavljeni uzduž povišenih paleo-kanala visoke propusnosti) radi ograničavanja ili ublažavanja prodora/kontaminacije morske vode. Također će se razviti laboratorijski fizički modeli koji će poslužiti kao mjerila za numeričke modele usvojene za simulaciju/analizu rezultata na terenu. Projekt će se razvijati u suradnji s lokalnim stanovništvom i lokalnim vlastima, koji će biti glavni dionici projektnih aktivnosti zbog očekivanih koristi od poljoprivrede i turističkih aktivnosti.

Hrvatske vode, kao projektni partner 5 (PP-5) na projektu sudjeluje s partnerima iz Italije: Nacionalno vijeće za istraživanja, Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo, Regija Veneto i Hrvatske: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA.

Projekt vrijedan nešto više od dva i pol milijun eura ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia 2014. – 2020. uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Hrvatskih voda iznosi 65.865,00 eura.