Hrvatske vode
 
Nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 26: područje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje.