Hrvatske vode
 
Nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28: područje maloga sliva Cetina.