Hrvatske vode
 
Nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 3: Područje maloga sliva Orljava-Londža.