Hrvatske vode
 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: ForMURA - „Nadogradnja i razvoj sustava upozoravanja i prognostičkog modela Mure”

Identifikacijski broj projekta: HUHR/1901/3.1.1/0001

Vodeći korisnik: Direkcija voda Zapadnog-prekodunavlja, Mađarska

Korisnik: Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama

 

Ukupni trošak projekta: 297.891,00 €

NYUDUVIZIG: 199.816,00 €

HRVATSKE VODE: 98.075,00 €

EU sufinanciranje: 253.207,35

Početak i završetak projekta: 01.01.2021. – 31.08.2022.

 

 

 

Opis projekta:

Projektom je obuhvaćeno poplavno-inundacijsko područje rijeke Mure na mađarsko-hrvatskoj dionici rijeke Mure koje je od zajedničkog interesa, a ukupne duljine 48 km. Na ovoj dionici učinci poplava su povezani, utječu na obje strane i zahtijevaju suradnju u aktivnostima zaštite od poplava.

Sustav za upozoravanje i prognozu velikih voda rijeke Mure razvile su Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska 2011. godine. U održavanju sustava koji djeluje već devet godina svaka od navedenih država sudjeluje s vlastitim podatcima u stvarnom vremenu, kontinuiranim nadzorom i ocjenjivanjem pouzdanosti cjelokupnog sustava.

Ovim projektom želi se obnoviti postojeći prognostički sustav na način da se s najnovijim podacima ažurira 1D hidraulički model mađarsko-hrvatske dionice rijeke Mure koji je od zajedničkog interesa, odnosno daljnjim razvojem prognoza temeljem meteoroloških ensemble proračuna i asimilacijom podataka izmjerenih vodostaja velikih voda. Obnovljeni model integrirat će se u suvremeni okvirni sustav prognoza. Na četiri nove lokacije u inundaciji osigurat će se trenutni podtaci o vodostaju čime će se poboljšati točnost prognostičkog modela.

Cilj projekta je razviti učinkovitu prekograničnu suradnju Mađarske i Hrvatske za vrijeme poplava. Kroz zajedničku prekograničnu suradnju nadležnih mađarskih i hrvatskih institucija, rizici od poplava mogu se značajno bolje procijeniti jer prognostički model omogućuje brzu dostupnost relevantnim informacijama za cijelu dionicu rijeke Mure. Rezultati obnovljenog modela će tako koristiti organizacijama odgovornim za zaštitu od poplava kao i stanovnicima i ostalim zainteresiranima na području utjecaja s mađarske i hrvatske strane.

Projekt je sastavni dio sustava za uzbunu i prognozu poplave Mure iz 2011. godine kao i tekućih razvojnih radova u inozemstvu.

Obnova postojećeg modela izvršit će se podacima iz projekta HAMURA završenog 2015. godine, u sklopu kojeg su napravljena geodetska snimanja rijeke Mure. Osim toga, koristit će se rezultati planova upravljanja koritom velikih voda rijeke Mure i rezultati izvršenih razvojnih radova na gornjim dionicama Mure.

Kako je rijeka Mura na projektom obuhvaćenom dijelu mađarsko-hrvatska granična rijeka, učinci poplava na ovoj dionici utječu na obje države pa je prekogranična suradnja neizbježna ako se želi postići koordinirana provedba mjera upravljanja vodama. Projektni partneri zajednički pripremaju temeljne radove, nadzor, izgradnju sustava te blisko surađuju u radu i održavanju sustava.

 

Više o programu možete pročitati na web stranici  www.huhr-cbc.com.

Poster

 

Ova web stranica izrađena je uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Hrvatskih voda i ni na koji način se ne može smatrati Stajalištem Europske Unije ili Upravljačkog Tijela.