Hrvatske vode
 

Natječaj Hrvatskih voda za osnovne škole „Najmlađi za vode Hrvatske 2014“

U okviru ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana voda 2014. (22. ožujka), Hrvatske vode su objavile Natječaj osnovnim školama Republike Hrvatske pod nazivom „Najmlađi za vode Hrvatske 2014“ koji je putem poziva poštom dostavljen svim osnovnim školama Hrvatske.   Prošlogodišnja odlična suradnja s obrazovnim institucijama na raznim zajedničkim aktivnostima vezanim uz vodne resurse i njihovo očuvanje, te posebno na vrlo uspješnom projektu „Najmlađi za vode Hrvatske 2013“, potaknula nas je da nastavimo s ovim projektom i aktivnostima  usmjerenim na edukaciju učenika kao neprocjenjivim modelom učenja i razumijevanja prirodnih procesa te važnosti vode za opstanak živih bića. Osnovne škole pozivaju se da svoje projekte kojima su obilježili Svjetski dan voda 2014 i projekte koji imaju za cilj očuvanje voda prijave na natječaj Hrvatskih voda prema ponuđenim kategorijama, ta tako doprinesu razvijanju suradnje i zajedničkih projekata, te razmjeni iskustava i poticanju ostalih škola na slične projekte.

U nastavku objavljujemo uvjete natječaja „Najmlađi za vode Hrvatske 2014“:

Pozivamo osnovne škole da u okviru natječaja Hrvatskih voda pod nazivom „Najmlađi za vode Hrvatske 2014“ do 6. lipnja prema prijedlogu KATEGORIJA dostave prijave projekata, koje su proveli povodom obilježavanja Svjetskog dana voda 2014 tijekom ove školske godine. Prijave pristigle izvan navedenog roka nećemo uzeti u daljnji postupak ocjene.

Prijavljeni projekti trebaju obrađivati temu vode s naglaskom na njeno očuvanje i korištenje, sa ciljem edukacije učenika i njihovim aktivnim sudjelovanjem u projektu, te mogu obuhvatiti slijedeće kategorije i aktivnosti natječaja:

 1. EDUKATIVNI MATERIJAL - razni kalendari, letci i/ili brošure s temama: kako čuvamo naše vode, kako smanjiti onečišćenje voda, kako racionalno koristimo vodu, zašto je voda važna za život na Zemlji, kako voda kruži u prirodi i drugo. Pojedina škola može dostaviti po jedan primjerak kalendara, brošure i letka.
 2. ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI ILI EDUKATIVNA RADIONICA -  pripremljen materijal o provedenim istraživačkim projektima i edukativnim radionicama s temom očuvanja voda i to: i. Opis projekta na najviše 3 stranice formata A4 teksta (istaknuti: ciljeve, sudionike, tijek projekta, rezultate i zaključak) ii. Prilozi uz opis projekta (fotografije, video zapis, tablice i drugo) Pojedina škola može dostaviti samo jedan istraživački projekt ili edukativnu radionicu.
 3. LIKOVNI RADOVI (dvije teme):
  Tema voda (život uz i u vodi, kruženje vode u prirodi, crteži s porukama o očuvanju voda i drugo)
  Tema - slikovnica „Život uz rijeku-Poplave“ i dječja maskota Hrvatskih voda kornjača HRVOJE Najviše do 3 izabrana likovna rada u svakoj od tema po jednoj školi treba dostaviti u originalu poštom. Radovi mogu biti u raznim tehnikama crtanja i materijala.
 4. SLOGAN I/ILI PJESMICA – poruka ili pjesmica s tematikom očuvanja voda. Pojedina škola u ovoj kategoriji može dostaviti do 5 izabranih slogana i/ili 3 pjesmice.
 5. PORUKE I/ILI KRATKI SPOTOVI – video zapisi poruka i kratkih spotova (do 2 min) s porukama očuvanja voda. Pojedina škola može dostaviti po jedan video zapis poruke i/ili kratkog spota.
Ostali uvjeti natječaja:
 • Rok dostave projekata je do 6. lipnja 2014.
 • Materijal je potrebno dostaviti u pisanom obliku/originalni crteži ili na CD/DVD
 • Uz projekte je potrebno dostaviti ispunjenu i potpisanu/ovjerenu Prijavnicu s označenim kategorijama u kojima škola sudjeluje
 • Pojedina škola može prijaviti najviše po jedan projekt u svakoj ponuđenoj kategoriji
 • Ispunjenu Prijavnicu i natječajne materijale potrebno je dostaviti na adresu: HRVATSKE VODE, n/r Marija Vizner, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Povjerenstvo Hrvatskih voda će pristigle prijave i radove ocijeniti uzimajući u obzir jedinstvenost projekta, inovativnost, glavnu poruku i cilj projekta, uspješnost edukacije i podizanja svijesti o očuvanju voda, uključenost učenika u projekt i druge elemente važne za ukupni edukativni dojam projekta. Povjerenstvo će sve sudionike natječaja naknadno obavijestiti.

Najbolje projekte osnovnih škola Hrvatske vode će nagraditi bogatim nagradama, istraživačkim i edukativnim kompletima povodom obilježavanja Dana voda u rujnu 2014. godine te iste prikazati u promotivnim materijalima i na prigodnoj izložbi u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu.

Sve dodatne informacije i pitanja o navedenim projektima možete dobiti na tel. 01 6307 620 ili mob. 099 8070663 u vremenu od 8 do 16 sati radnim danom, te upitom na mail marija.vizner@voda.hr.

U prilogu se nalazi prijavnica za natječaj „Najmlađi za vode Hrvatske 2014“