Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Belaj za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja...

Prva obavijest o održavanju 7. hrvatske konferencije o vodama „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode“

U Opatiji će se od 30. svibnja do 1. lipnja 2019. godine održati 7. hrvatska konferencija o vodama - „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode“. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno - stručne teme

Video trailer Drava Life projekta o bioraznolikosti

Pogledajte novi video i uživajte u ljepoti bioraznolikosti na području Drava LIFE projekta u Hrvatskoj!

Javni poziv za prikupljanje ponuda

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica/udjela iz portfelja Hrvatskih voda

Pozivnica na radionicu na temu "Upravljanje rizicima od poplava i metodologija poplavnih šteta na prekograničnim slivovima"

Radionica na temu "Upravljanje rizicima od poplava i metodologija poplavnih šteta na prekograničnim slivovima" održati če se u utorak 27. studenog 2018. godine u 10.30 sati u Hrvatskim vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, dvorana 28A.

Godinu dana od „Ogulinskog modela“ rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Prošlo je godinu dana od početka rada na tzv. „Ogulinskom modelu“ rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u projektu obrane od poplave grada Ogulina. Nakon godinu dana rada ovaj se model pokazao iznimno učinkovit te su svi sudionici/partneri koji su...

Otvoreni radovi na projektima poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama

U Fužinama su otvoreni radovi na projektima poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama.

Potpisan ugovor o rješavanju sustava odvodnje naselja Karanac

Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Kneževi Vinogradi koji je potpisan danas u Kneževim Vinogradima započelo je rješavanje sustava odvodnje naselja Karanac. Ugovor su potpisali generalni direktor Hrvatskih...

Obilazak radova na povezivanju vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod - Sikirevci

U tijeku su radovi na povezivanju vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod na vodocrpilište Istočna Slavonija - Sikirevci. Radovi se odvijaju u dvije faze čime se građanima s područja Slavonskog Broda osigurava dovoljna količina vode za ljudsku...

U okviru Projekta FRISCO1, dana 25.10.2018. održana terenska radionica u Lonjskom polju - primjena mjera zelene infrastrukture na smanjenju rizika od poplava

U organizaciji Hrvatskih voda, vodećeg partnera Projekta FRISCO1, 25. listopada 2018.g. održana je terenska radionica pod nazivom „Primjena mjera zelene infrastrukture na smanjenju rizika od poplava u Republici Hrvatskoj“ na lokaciji prijemnog i...

Stranice